วันพุธที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2553

#1 Universal Component CableSince I just bought an HDTV for the family, I wanted to upgrade the signal from the game players we have. We use a switch box to select the source (Wii or PS2) for the HDTV. These cables did the trick for both the Wii and the PS2 (which are all the game players we have with component video capabilities). The video is improved for everything and when higher resolution output is supported by the game, the video is even better. As others mentioned, just set the switch on the cable to HD and you are set. If you are interested in such an upgrade I highly recommend this product. I assume the same holds for the XBox.
(50 customers reviews )
Customers Rating=3.0 / 5.0


More Detail For Universal Component Cable


  • Works with PS2/3, Xbox 360, and Wii
  • Red, green and blue cables provide true color separation and reduced interference for the ultimate in picture color, clarity, and resolution
  • 6 feet (1.8 m) cable

Interesting Products
Dell Photo All In One Inkjet Printer924
El7020b Vacuum
HEWCB673A Deskjet D2530 Printer
Dirt Devil CE7900 Platinum Force Carpet Extractor
15IN LCD Cap Touch 500 1 1024X 768 CT150 VGA USB Contour Bzl Rohs
HP Deskjet 3820 Inkjet Printer
Shaun White Snowboarding World Stage
Factory Refurbished Electrolux Oxygen 3 Ultra Canister Vacuum EL7020A
Lexmark Z2300 Single Function Printer 23D0900

Dell Photo All In One Inkjet Printer924
Hoover WindTunnel Canister Vacuum Bagless S3755
Dell Inspiron iM1012 799JGN Mini 1012 10.1 Inch Netbook Jade Green
EUKSC5713A Sanitaire HEPA Upright Vacuum Cleaner
Wii Sports Resort Pack

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น